O Nás

V krátké době po uvolnění poměrů v naší zemi se Evžen Hanák rozhoduje pro svou vlastní cestu, navrhuje, staví a provozuje technologie za účelem výroby a potisku obalových materiálů. Přes postupné přerody se mu daří setrvávat na ní dodnes spolu s pracovně aktivní částí své nejbližší rodiny.

  • Vznik společnosti se datuje do roku 1991, kdy v garáži vzniká první poloautomat pro výrobu obalů a ruční tiskové zařízení pro jejich potisk.
  • Devadesátá léta jsou charakterizována právě zaměřením na obalové materiály a jejich pokud možno automatizovaný potisk. V závěru této dekády dochází ke změnám maloobchodního trhu a jeho potřeb všude kolem nás, naše firma se začíná rozvíjet především na poli tisku. Jistotu hledáme hlavně v komplexním záběru používané technologie, zabýváme se jak nejjednoduššími tak i složitými velkoformátovými sítotisky.
  • První desetiletí nového milénia modernizujeme sítotiskové technologie a pouštíme se do digitálních tisků. Pro start jsme si vybrali obtížnější z možností tedy digitální sublimaci do PES materiálů a teprve později pořizujeme v té době již klasickou technologii pro velkoformátové tisky solventními inkousty. V polovině tohoto desetiletí se již po několikáté stěhujeme, tentokrát však již do vlastních prostor.
  • Současnost je charakterizována neustálými inovacemi v digitálních tiscích a postupném útlumu některých sítotiskových technik.

Jednoduchá čísla

Počet zaměstnanců = 30.
Poměr přímý zákazníci : reklamní agentury = 1:3
Poměr realizací pro zahraničí : Česko = 1:2