Sítotisk na textil

Technologie sítotisku - touto technikou se rozumí nanášení barvy přes šablonu na potiskovaný materiál, tento základní princip sítotisku je stejný prakticky po staletí. Co však prochází zvláště ve dvacátém století dynamickým vývojem jsou tiskové matrice, tiskové barvy a nejlépe pozorovatelné sítotiskové stroje.

sitotisk

 • Tisková matrice má dnes nejčastěji podobu hliníkového rámu s nataženou speciální tkaninou tzv. sítovinou. Kvalita této propustné sítoviny určuje použití matrice k potisku určitých materiálů, tedy máme mnoho druhů matric pro rozličné materiály. Tisková matrice pro sítotisk není trvalého charakteru, zákazník platí pouze nasvícení svého motivu pomocí světlo-citlivé emulze na matrici, která se používá opakovaně a má daleko vyšší hodnotu, než je účtována za pouhou výrobu motivu na ní. Životnost motivu je dle druhu matrice v řádech několika tisíců tisků,v případě dohodnutého uskladnění pro dotisk pak v řádu měsíců.
 • Tiskové barvy dělíme dle způsobu vytvrzení či chemické povahy, jedná se například o barvy vodové, lihové, ředidlové, plastizolové, sublimační, dvousložkové a UV barvy. Jejich použití je vždy vázáno ke konkrétní tiskové aplikaci, typu potiskovaného materiálu a nárokům jejího zadavatele.
 • Tiskové stroje prochází vývojem za účelem co nejlepšího výsledku tisku a nejlepší produktivity práce. Opět jsou to materiály, kdo předurčuje techniku sítotisku.
  Pro savé textilní podklady byly vyvinuty moderní karuselové stroje, tyto na jedno položení materiálu na unášený tiskový stůl aplikují všechny potřebné barvy designu.
  Nesavé materiály pak potřebují před aplikací každé další tiskové barvy stávající potisk usušit, proto se tisknou na jedno- pozičních strojích a po každém tisku jsou z tiskového stolu odebrány a barvy usušeny v sušícím tunelu. Z takovýchto zařízení je možné skládat kontinuální linky.
  Válcové plochy je nutno tisknout rotačním sítotiskem, který existuje ve spoustě podob od jednoduchých ručních stolů po sofistikované linky pro velké náklady.

Sítotisk se využívá zejména na potisk textilu, ale samozřejmě s jím jdou potisknout i jiné materiály.

Nejčastější produkty sítotisku

 • Čepice
 • Pracovní oděvy
 • Restaurační program
 • Samolepky
 • Stírací losy
 • Světelné reklamy
 • Tašky
 • Trika
Snadný způsob jak zjistit cenu potisku